Вадиас ООД

Кои сме ние?

Вадиас ООД е дружество с основна дейност, свързана с изкупуването, преработката и продажбата на отпадъци, които нямат опасни свойства (пластмаси, пластмасови опаковки) от юридически и физически лица.

Вадиас ООД е част от групата на Унитрейд 2002 ООД.

Какво предлагаме?

Основно продуктовата гама на дружеството се изразява в производството на гранулат, полиетиленови чували, полиетиленово фолио, за производството на които се използват пластмасовите опаковки, закупени от юридическите и физическите лица. Месечно се произвеждат от 350 тона до 400 тона гранулат, като се предвижда количеството да достигне до 500 тона на месец.